Koodikoulun tarkoitus on opettaa ala-asteikäisille lapsille koodausta.

Koodikerhossa opiskellaan koodauksen perusteita hauskassa graafisessa käyttöliittymässä.